Sunday, October 21, 2012

Hati sekeras batu

bila hati sekeras batu [pic by devianart]"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang (airnya) memancar daripadanya. Dan ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan."
(Al-Baqarah 2:74)


hati yang takkan pernah lunak selamanya
dan Dia mengingatkan


"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka dalam mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakkan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."
(al-Hadiid 57:16)


Kerasnya hati Bani Israel,
setelah mengenal pelajaran,
setelah menyaksikan sendiri tanda-tanda kebesaran Allah dan mukjizatNya,
dihidupkan yang terbunuh
dibicarakan yang dihidupkan
namun masih tetap mendustakan
biar sendiri menyaksikan.

Kerasnya hati mereka laksana batu yang tidak dapat dilunak,
atau bahkan lebih keras lagi dari batu-batu itu,
Kerna celah-celah batu masih bisa memancarkan mata air
yang mengaliri sungai-sungai,
adapula diantara batu-batu tersebut terbelah
sehingga keluarlah air darinya
mestipun tidak dapat mengalir.
ada juga yang meluncur jatuh dari puncak gunung
kerna ketakutan kepada Allah.


KERNA TAKUT PADANYA


Berkata Ar-Razi, al-Qurthubi dan iman lainnya,
"Sesungguhnya Allah SWT menciptakan sifat-sifat tersebut pada batu,
sebagaimana dalam firmanNya;
"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-ganang,
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya"
(al Ahzab 33: 72)

demikian juga firmanNya;
"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya
bertasbih kepada Allah"
(al-Israa' 17: 44)

dan juga firmanNya;
"Kemudiannya (langit dan bumi) menjawab,
Kami datang dengan senang hati"
(Fushshilat 41: 11)

dan;
"Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Quran ini pada gunung,
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah
kerana takut kepada Allah"
(al-Hasyr 59: 21)***dari tafsir Ibnu Kathir***ketika mereka tunduk,
bertasbih dengan kerendahan

engkau?

seangkuh mana,
sesombong mana,
dan sekeras mana hatimu?

tulis ini semalam tapi hari ni Allah ajar lebih
tadi dapat tajuk lemahnya iman,
ada sentuh pasal kerasnya hati
comel kan? #alhamdulillah#

No comments:

Post a Comment